היסטוריה של אמנות ישראלית ב’ (המשך)
סמסטר ב’, תש”פ
26 בינואר – 19 באפריל 2020
12 מפגשים, ימי א’, 17:00 – 18:30
טלי תמיר עם אורחים: חנאן אבו-חוסיין, יאיר גרבוז, נועה רז מלמד
טלי תמיר עם אורחים: לארי אברמסון

סמסטר ב’, תש”פ
26 בינואר – 19 באפריל 2020
12 מפגשים, ימי א’, 17:00 – 18:30
טלי תמיר עם אורחים: חנאן אבו-חוסיין, יאיר גרבוז, נועה רז מלמד, לארי אברמסון