ריאליזם בציור הישראלי סמסטר ג’

בגיליון של העיתון ‘סטודיו’ לפני 25 שנים, כתב העורך חיים מאור ש”הציור הריאליסטי לא עורר ענין ולא זכה למקום של כבוד באמנות הישראלית.”  “אולם”, כך הוא ממשיך, “לאחרונה תופסת האופציה הריאליסטית תאוצה ומעלה שאלות שהודחקו.” השאלות אשר הועלו אז עסקו בעצם האפשרות לאמנות ריאליסטית, בעיות של חלקיות התפיסה, יחסיות של הזמן והמקום, פרשנות סוביקטיבית, תיווך של מצלמת העיתונאי, והעיוותים הנובעים ממניפולציות חברתיות-פוליטיות.

והנה, כיום, עושה רושם שהמטוטלת נעה בכיוון ההפוך. בקורס הזה אנו נבחן את מושג הריאליזם בציור, במטרה לאתר את העיקרים של עמדה זו, בעבר כמו גם כיום. ניישם את אשר הסקנו על הציור הישראלי, במטרה להעמיק בשתי שאלות מרכזיות: א. מדוע הריאליזם מעולם “לא זכה למקום של כבוד”, בלשונו של חיים מאור, בציור הישראלי?  ב. מדוע יש כיום התעניינות אינטנסיבית למדי בציור הריאליסטי? מה הקהל מחפש? וחשוב מכל, מה האמנים מחפשים?

ד”ר דיויד גרייבס

סמסטר ג’

יום ה’ 17:00 – 18:30