על אמנות ישראלית בהקשר הבינלאומי

הקורס יעסוק באמנות ישראלית ביחס לזרמים ומהלכים, אמנים ואירועי אמנות בינלאומיים.

לאורך השיעורים נציג את סוגי הזיקה השונים בין האמנות המקומית לבין האמנות הבינלאומית, לאורך הטווח שבין השפעות, מקורות השראה, התבוננות מהצד, מבט הדדי, השתלבות ושיתוף פעולה.

הקורס יגע ביחסים שהתקיימו בין האמנות המקומית לאמנות בינלאומית במהלך המאה ה-20 ובשינויים שחלו מבחינה זו לקראת סוף המאה ובתחילת המאה ה-21.

השיעורים הראשונים יציגו מבט רוחב על טיב הקשרים עד שנות ה-80 של המאה ה-20; בהמשך יתמקדו השיעורים במדיומים שונים ובאופני עשייה. הרקע ההיסטורי יהווה הקדמה לבדיקת הקשרים עם העשייה האמנותית הבינלאומית, ולהצגתם של אמנים עכשוויים שעבודתם משתלבת בזירה הבינלאומית ונוכחת בגלריות, במוזיאונים ובתערוכות בינלאומיות.

 

17.10               רותי      רקע היסטורי שנות ה- 20-50

24.10               רותי      רקע היסטורי שנות ה- 60-70

31.10               רותי      ציור חדש/ציור רע – שנות ה-80

7.11                 הדס      צילום – ייצוגי גוף, מגדר, צילום טיפולוגי ועוד

14.11               הדס      וידאו – שנות ה-90

21.11               רותי      וידאו – שנות ה-2000

28.11               רותי      פרפורמנס

5.12                הדס      אינסטליישן + site specific

12.12               הדס      חומרים פנים/חוץ אמנותיים

19.12               הדס      סאונד

26.12              רותי      הביתן הישראלי

2.1                 הדס      תערוכות יחיד משמעותיות של אמנים ישראלים בעולם

רותי דירקטור 

סמסטר א’

יום ג’ 20:15 – 18:45