לימודי מוזיאולוגיה - להתבונן, לחשוב ולכתוב על אמנות