“מתבוננים במראה”- מתודות פרשניות לקריאת אמנות

הקורס יעסוק בהיבטים השונים והמגוונים הקשורים לתורת הפרשנות ותכליתו היא לתת בידי התלמידים את הכלים והרגישויות הנחוצים לקריאת אמנות בכלל ואמנות ישראלית בפרט.

הקורס יידון וינתח את המתודות החזקות שהעמידה המאה העשרים לתורת הפרשנות, ישים אותן בהקשרן ההיסטורי ויעמיד אותן לביקורת. במהלך הקורס ננתח יצירות אמנות ישראליות רבות מהן במקור ואחרות במצגת. בנוסף לכלים התיאורטיים יושם דגש בסוף הקורס על הכלים הפרשניים הפנימיים: מדיום, קו, כתם, קומפוזיציה, חלל ופואטיקה. הללו יועברו במסגרת התייחסות למושגי טעם ורגישות אמנותית.

פרוט השעורים:

1. 11/5/2017  פסיכואנליזה בראי האמנות
2. 18/5/2017  מונחים במרקסיזם כפי שבאים לביטוי באמנות
3. 25/5/2017  פוסטמודרניזם כמתודה פרשנית ומחקרית
4. 1/6/2017  פמניזם באמנות הישראלית
5. 8/6/2017  סטרוקטורליזם ופוסט-סטרוקטרליזם
6. 15/6/2017  אקזסטנציאליזם, ואקזסטנציאליזם יהודי
7. 22/6/2017  מדיום
8. 29/7/2017  קו
9. 6/7/2017  כתם
10. 13/7/2017  קומפוזיציה
11. 20/7/2017  חלל
12. 27/7/2017  פואטיקה

יונתן הירשפלד

סמסטר ג’

יום ה’ 17:00 – 18:30