סמסטר ב’ 13/1/19 –31/3/2019
12 מפגשים
ימי א’ 18:45-20:15