מה קרה לנו?!
סמסטר ב’
ימי ראשון 18:45 – 20:15
26 בינואר – 19 באפריל 2020
בהנחיית ד”ר גדעון עפרת ואמנים מרצים אורחים

סמסטר ב’, תש”פ
26 בינואר – 19 באפריל 2020
בהנחיית ד”ר גדעון עפרת ואמנים מרצים אורחים