מה הטעם?
אוכל, אכילה ואירוח באמנות המקומית
סמסטר ב’, תש”פ
28 בינואר – 3 באפריל 2020
11 מפגשים וסדנא, ימי ג’, 17:00 – 18:30
בהנחיית טליה הופמן
עם מיצג פתיחה של סטודיו מלא: כרמל בר ומיכל אביתר
ואמנים אורחים: אניסה אשקר, אסי משולם, נירית נלסון, רונית ורד,
שחר מרקוס, ד”ר יחיל צבן, תמר רבן

סמסטר ב’, תש”פ
28 בינואר – 3 באפריל 2020
11 מפגשים וסדנא, ימי ג’, 17:00 – 18:30
בהנחיית טליה הופמן