מגדר וזהות אצל אמנים פלסטינים עכשוויים
סמסטר ג’
ימי שלישי 18:45-20:15
5 במאי 2020 – 21 ביולי 2020
בהנחיית ד”ר חוסני אלח’טיב שחאדה ואמנים אורחים

סמסטר ג’
ימי שלישי 18:45-20:15
5 במאי 2020 – 21 ביולי 2020
בהנחיית ד”ר חוסני אלח’טיב שחאדה ואמנים אורחים