ללא קטגוריה

סמסטר א’ 19 באוקטובר 2017 – 4 בינואר 2018  ,יום ה’  , 15:00-16:30
התפתחות תפקידו של האוצר במערכת המוזיאלית ומחוצה לה בישראל ובעולם

ד”ר אסנת צוקרמן רכטר עם אורחים:
ד”ר יעל ון-אסן, ד”ר רונית מילאנו, ד”ר יהושע סיימון, טלי תמיר

סילבוס:

הקורס יעסוק בשינוי הפרדיגמטי שחל במעמדו של אוצר האמנות החל משלהי שנות ה-60 של המאה ה-20. נעקוב אחר התהליכים ההיסטוריים שהובילו לנראות התפקיד ואחר פעולות של אוצרים פורצי דרך בישראל ובעולם המערבי. נדון בהשלכות הפרקטיות והתיאורטיות של השינוי ובהתבטאותו הייחודית בישראל. במקביל יעסוק הקורס בתמורות שעברו המוזיאונים בעשורים האחרונים. נבחן כיצד השפיע עליהם השינוי במעמד האוצר, וכיצד הם מתאימים את עצמם למהפכה הטכנולוגית ולתהליכי הגלובליזציה.

דרישות הקורס: השתתפות פעילה ועבודה מסכמת.

תאריךמרצהשם ההרצאה
19.10עידית עמיחי

ד”ר אסנת צוקרמן רכטר

שיעור מבוא והכרות
בין אוצרות עכשווית ומוזיאולוגיה
26.10ד”ר אסנת צוקרמן רכטרצמיחתו של אוצר האמנות העכשווית

באירופה ובארה”ב משלהי שנות ה-60 של המאה ה-20.

2.11מהו העכשווי?
איזה יחס הוא מבטא לזמן?מה זו אוצרות עכשווית? במה היא עוסקת? מה בינה לבין אמנות עכשווית?
9.11התערוכה המתחלפת כמדיום

על התערוכה כיחידת משמעות ומדיום פעולתו של האוצר

16.11מחשבות על קהל

מהו קהל? האם יצירת האמנות או פעולת האמנות תלויה בו וניזונה ממנו או חיצונית לו והוא צורך אותה באופן פסיבי?
על מערך היחסים בין אמן, אוצר, קהל ופעולת/יצירת האמנות.

23.11נקודות ציון בהתפתחות האוצרות בישראל

משנת 1965 ואילך

30.11ד”ר רונית מילנותערוכות בלוק באסטר ומיתוג מוזיאונים
7.12ד”ר יהושע סימון‘לכתוב בעט שלא בידך…’: על האוצרותי והפוליטי
14.12טלי תמירהפעולה האוצרותית והמחשבה הביקורתית – נקודות השקה והזנה הדדית.

על משמעות המושג “חשיבה ביקורתית” במחשבה המודרנית ועל ההבדלים בין מדיום ה”ביקורת” לבין מסורת החשיבה הביקורתית. על נקודת המפגש בין הפעולה האוצרותית לבין החשיבה הביקורתית וכיצד העמדה הרפלקסיבית / ביקורתית  מזינה את הפעולה האוצרותית.

4.1ד”ר אסנת צוקרמן רכטרהאוצר כמחבר וכמתווך

מהי פונקציית ה”מחבר” האם האוצר הוא מחבר? האם בפעולתו הוא כופה משמעות? האם כמתווך  בין האמן לציבור הוא אמור להימנע מלכפות משמעות?

19.1 יום וד”ר יעל אילת ון-אסןהפרדיגמה הדיגיטלית והמוזיאון
19.1המוזיאון והמרחב הווירטואלי


רשימת טקסטים לקריאה:

שיעור 2

Paul O’Neill, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), Massachusetts, 2012, pp.1-7.

Terry Smith, Thinking Contemporary Curating, New York, 2012, pp. 17-25.

שיעור 3

Cuauhtemoc Medina, “Contemp(t)orary: Eleven Theses”, in Julieta Aranda, Brian Kuan Wood, Anton Vidokle (eds.), What is Contemporary Art?, New York: e-flux journal, Sternberg Press, 2010. pp. 10-21.

Terry Smith, Thinking Contemporary Curating, New York, 2012, pp. 28-38.

שיעור 4

Brian O’Doherty, Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery

Space, California, 1999 [1976], pp 13-34.

שיעור 5

מרתה רסלר, “צופים קונים, סוחרים, יצרנים/יוצרים: מחשבות על קהל”, בתוך ומחוץ לתמונה, תל אביב, פיתום, עמ’ 50-9.

שיעור 6

שיעור 7 – ד”ר רונית מילנו

Julian Stallabrass, “The Branding of the Museum”, Art History | ISSN 0141-6790 37 | 1 | February 2014 | pages148-165

שיעור 8 – ד”ר יהושע סימון

שיעור 9 – טלי תמיר

שיעור 10 – אסנת

רולאן בארת, מות המחבר, רסלינג 2005 [1984], עמ’ 18-7.

Jens Hoffmann, “Endnote”, The Exhibitionist 2 (June 2010), p. 61.

שיעור 11+12 – יעל אילת ון אסן

לקריאה נוספת:

Giorgio Agamben, “What Is the Contemporary?” in What Is an Apparatus? And Other Essays, Stanford, 2009, pp. 40-41.

Mieke Bal, “The Discourse of the Museum”, in Reesa Greenberg, Bruce W Ferguson and Sandy Nairne, eds., Thinking about Exhibitions, Oxon, 1996, pp. 201-218

Dorothea von Hantelmann, “The Curatorial Paradigm”, The Exhibitionist 4 (June 2011), pp. 6-12

Nathalie Heinich and Michael Pollak, “From Museum Curator to Exhibition Auteur, in Reesa Greenberg, Bruce W Ferguson, and Sandy Nairne., eds., Thinking about Exhibitions, New York, 1996, pp.231-247.

Hal Foster, “A Questionnaire on ‘The Contemporary'”, October 130 (Fall 2009).

Boris Groys, “Comrade of Time”, Manifesta Journal 9 (2009/2010), pp.12-20.

Beti Žerovc, “The Role of the Contemporary Art Curator: A Historical and Critical Analysis”, Manifesta Journal 5 (Spring/Summer 2005), pp.138-153.