מאה שנים של פיסול בישראל: מאנדרטה ללא-מונומנטלי
סמסטר ב’, תש”פ
28 בינואר 2020 עד 21 באפריל 2020
11 מפגשים וסיור, ימי ג’, 18:45 – 20:15
רותי דירקטור עם אורחים:
אתי אברג’יל, עדי אנגלמן, נחום טבת, פיליפ רנצר

סמסטר ב’, תש”פ
28 בינואר 2020 עד 21 באפריל 2020
11 מפגשים וסיור, ימי ג’, 18:45 – 20:15
רותי דירקטור עם אורחים:
אתי אברג’יל, עדי אנגלמן, נחום טבת, פיליפ רנצר