לראות את התנ”ך באמנות הישראלית

סמסטר א’ 9/10/18 – 25/12/18
ימי ג’, 20:15-18:45

ד”ר גדעון עפרת ולצדו גדולי חוקרי המקרא בישראל, אמנים, חוקרי אמנות בולטים ואנשי הגות.

הקורס “לראות את התנ”ך באמנות הישראלית” יבחן את הצורות והתכנים שבאמצעותם טיפלה האמנות הישראלית לדורותיה במספר נושאים תנ”כיים בולטים. במקביל, ינותחו מהיבטים שונים אופני העיצוב התנ”כי של הדימוי החזותי.

1. 9/10/18 ד”ר גדעון עפרת
מבוא: הציונות והתנ”ך
2. 16/10/18 פרופ’ זלי גורביץ
“קול ענות”, פרשת עגל הזהב
3. 23/10/18 ד”ר גדעון עפרת
עקידת יצחק באמנות הישראלית
4. 30/10/18 פרופ’ משה הלברטל
עקידת יצחק במקורות
5. 6/11/18 ד”ר איתמר לוי
על יצירתו של מיכאל סגן כהן
6. 13/11/18 מיכל נאמן
“בת ישראל” עבודות משנות ה-70
7. 20/11/18 פרופ’ חיים מאור
“מאות קין ועד עיוורון”
8. 27/11/18 ד”ר גדעון עפרת
איוב והאמנות הישראלית
9. 4/12/18 עדי נס
מהסעודה האחרונה ועד נזיד העדשים
10. 11/12/18 ד”ר גדעון עפרת
אמנים ישראליים עכשוויים בעקבות התנ”ך
11. 18/12/18 טלי תמיר
יעקובה והמלאך”: היבט נשי בעיסוק בתנ”ך באמנות ישראלית
12. 25/1218 פרופ’ יאיר זקוביץ’
דימויים חזותיים בשיר השירים

סמסטר א’
9/10/18 – 25/12/18
ימי ג’ 18:45-20:15