לראות את התנ”ך באמנות הישראלית

ד”ר גדעון עפרת ואורחים
ימי ג’ 18:45-20:15
סמסטר א’ 9/10/18 – 25/12/18

הקורס “לראות את התנ”ך באמנות הישראלית” יבחן את הצורות והתכנים שבאמצעותם טיפלה האמנות הישראלית לדורותיה במספר נושאים תנ”כיים בולטים. במקביל, ינותחו מהיבטים שונים אופני העיצוב התנ”כי של הדימוי החזותי.

מרצים: ד”ר גדעון עפרת ולצדו גדולי חוקרי המקרא בישראל, אמנים וחוקרי אמנות בולטים ואנשי הגות.

1. 9/10/18 ד”ר גדעון עפרת, מבוא: הציונות והתנ”ך
2. 16/10/18 פרופ’ זלי גורביץ, “קול ענות”, פרשת עגל הזהב
3. 23/10/18 ד”ר גדעון עפרת, עקידת יצחק באמנות הישראלית
4. 30/10/18 פרופ’ משה הלברטל, עקידת יצחק במקורות
5. 6/11/18 ד”ר גדעון עפרת, איוב והאמנות הישראלית
6. 13/11/18 מיכל נאמן, “בת ישראל” עבודות משנות ה-70
7. 20/11/18 ד”ר גדעון עפרת, אמנים ישראליים עכשוויים בעקבות התנ”ך
8. 27/11/18 ד”ר איתמר לוי, על יצירתו של מיכאל סגן כהן
9. 4/12/18 עדי נס, מהסעודה האחרונה ועד נזיד העדשים
10. 11/12/18 פרופ’ חיים מאור, “מאות קין ועד עיוורון”
11. 18/12/18 טלי תמיר, “יעקובה והמלאך”: היבט נשי בעיסוק בתנ”ך באמנות ישראלית
12. 25/1218 פרופ’ יאיר זקוביץ’, דימויים חזותיים בשיר השירים

סמסטר א’
9/10/18 – 25/12/18
ימי ג’ 18:45-20:15