קולמוסים ומכחולים: על ייצוגי האמנות הפלסטית בספרות ובשירה העברית

סמסטר ג’, 30/4/19 – 2/7/2019
ימי ג’, 18:30-17:00

מרצים: דר יחיל צבןדר דרור בורשטיין והמשורר מאיר ויזלטיר

1. 30/4/2019
מבוא: לשיר ציור, לצייר שיר, ד”ר יחיל צבן
השיעור יעסוק בהשפעות ההדדיות בין אמנות הכתיבה לאמנות הציור. במרכזו נתבונן בציור של פיטר ברויגל האב “נפילת איקרוס” נקרא את סיפור הנפילה במטמורפוזות של אובדיוס ונקרא את שירו של אודן “מוזיאון בוזאר”.

2. 7/5/2019
לנוכח פסל אפולו, ד”ר יחיל צבן
השיעור יוקדש לשני הפסלים שהיוו מקור השראה לשירים של טשרניחובסקי “לנוכח פסל אפולו” ושל רילקה “טורסו ארכאי של אפולו”. נתבונן בפסלים עצמם, נשוחח על האל אפולו, נשווה בין השירים ונעמוד על מעמדו של הפיסול במחשבה ובתרבות היהודית.

3. 14/5/2019
פְּסָלים וּפַסָּלים בשוּרות שיר, המשורר מאיר ויזלטיר
קריאה בשירים העוסקים בפיסול, בעיקר באמנים יצחק דנציגר ויעקב דורצ’ין ובעבודות שלהם

4. 21/5/2019
אמנות האכילה, ד”ר יחיל צבן
נקרא את הסיפור של שמואל עגנון “מזל דגים” ולאורו נדון בשאלות של גוף ונפש, יצר ויצירה, תיאבון ועידון.

5. 28/5/2019
איך מקשטים את הסלון? ד”ר יחיל צבן
הסיפור יוקדש לסאטירה החריפה של קישון על עולם האמנות הישראלית וזיקותיה למחשבה לאומית ומעמדית.

6. 4/6/2019
פורטרטים פואטיים, ד”ר יחיל צבן
נקרא שירים משל דליה רביקוביץ ודן פגיס אודות פורטרטים ונדון לאורם בציורי דיוקן ומסורת הדיוקנאות ספרותיים.

7. 11/6/2019
ד”ר דרור בורשטיין
שרה בריטברג ודליה אמוץ “קשה שפה”

8. 8/6/2019
ד”ר דרור בורשטיין
יהודית הנדל וצבי מאירוביץ “הכוח האחר”

9. 25/6/2019
על אמנות הציור בספרי ילדים, ד”ר יחיל צבן
השיעור יעסוק במחשבת הציור בספרי ילדים מפורסמים של ביאליק, לאה גולדברג ומרים ילן שטקליס.

10. 2/7/2019
“ברוח דמיוני אני יצרתיך”, ד”ר יחיל צבן
השיעור יוקדש לקשר בין ארוס לאמנות פלסטית בשירים של ביאליק, טשרניחובסקי, עמיחי, גולדברג וולך.

סמסטר ב’ 13/1/19 –31/3/2019
12 מפגשים
ימי א’ 18:45-20:15