פוסטמודרניזם, פוסטהומניזם ושאר פוסטים באמנות ובקולנוע

הדף בבניה

ד”ר חוסני אלח’טיב שחאדה

סמסטר ב’

יום ה’ 20:15 – 18:45