קורסים יחידים

מיכאל חלאק

שנים עשר קורסים ממוקדים באמנות ישראלית. כל קורס עומד בפני עצמו. כל קורס הוא סמסטריאלי ומונה 12 מפגשים בני שעה וחצי

מרצה אחד מעביר את כל 12 המפגשים בכל אחד מהקורסים למעט הקורס “אמנות מהמוח / על מקורות היצירתיות” בו כל אחד מהשיעורים מועבר על ידי מרצה שונה. סילבוסים מפורטים נמצאים באתר.

בנוסף למפגשים יוצעו לתלמידים סיורים לימודיים בתערוכות וביקורי סטודיו, חלקם פתוחים לכל תלמידי בית לאמנות ישראלית וחלקם פתוחים לתלמידי קורס ספציפי.

ניתן להירשם לכל אחד מהקורסים בנפרד.

אופקים חדשים מאד: רב תחומיות באמנות ישראלית וסימון מגמות חדשות

על אמנות ישראלית בהקשר הבינלאומי

רותי דירקטור והדס מאור
סמסטר א'
יום ג',,
20:15 – 18:45

היסטוריה של אמנות ישראלית, חלק א’

אמנות ישראלית – שישה עשורים ועוד אחד.

יגאל צלמונה, גדעון עפרת, גליה בר אור, דורון רבינא ואחרים
סמסטר א'
יום ה',,
20:15 - 18:45

הפרויקט הישראלי – פרקים בארכיטקטורה ישראלית

אמנות אסלאמית – אז ועכשיו

היסטוריה של אמנות ישראלית, חלק ב’

פוסטמודרניזם, פוסטהומניזם, ושאר “פוסטים” באמנות ובקולנוע

ד"ר דוד גורביץ'
סמסטר ב'
יום ה',,
20:15 - 18:45

ייצוגי ילדות ונעורים באמנות עכשווית בישראל

פגוש את האמנים: 12 אמנים ישראליים מודרניים

אמנות ויהדות

מחשבות על צילום וזהות