הפרויקט הישראלי – פרקים בארכיטקטורה ישראלית

שיעור 1   16/1/2018

מבוא:

מהו מודרניזם באדריכלות ומהו המודרניזם הציוני. תל אביב וה”סגנון היהודי”. ממעונות עובדים לבלוק השיכון: המעבר מאדריכלות הסגנון הבינלאומי המוקדם וה”באוהאוס” לאדריכלות ה”צברית” של שנות ה-50 וה-60.

שיעור 2  23/1/2018

ראשית הפרויקט הישראלי: מהריסות המלחמה, פליטי המלחמה ופתרונות דיור ארעיים בנכסי נפקדים, מחנות צבא ומעברות. דימוי החורבה באדריכלות הישראלית והיחס לבנייה הילידית. בחלקו השני של השיעור יוקרן סרטו של פאזוליני “חקירות פלשתינה”.

שיעור 3  30/1/2018

תכנית האב הארצית 1950 (תכנית שרון): אידיאולוגיה ואסטרטגיה בתכנון המרחב הישראלי. המקורות התיאורטיים של התכנית הארצית.

שיעור 4  6/2/2018

ערים ללא עירוניות: הערים החדשות, ערי הפיתוח המוקדמות והמאוחרות והגנום של העיר הישראלית העכשווית.

שיעור 5  13/2/2018

מן העיר אל הכפר: המושב והקיבוץ בתפישת המרחב הציונית והישראלית,
האדריכלות הממלכתית מול האדריכלות ההסתדרותית בעשורים הראשונים למדינה.

שיעור 6  20/2/2018 מוזיאון ישראל, ירושלים

סיור עם האדריכל פרופ’ צבי אפרת במוזאון ישראל: מבט אדריכלי על המבנה המחודש ביחס למבנה המקורי כולל סיור בהיכל הספר וגן הפסלים.

שיעור 7  6/3/2018

הבלוק האדריכלי, הדיור הציבורי והשיכונים בישראל בשנות ה-50 וה-60.

שיעור 8  13/3/2018

תיאוריה ופרקטיקה של “הברוטליזם החדש” באירופה שלאחר מלחמת העולם השניה. הרטוריקה של הברוטליזם הישראלי: בחינת הספקטרום הרחב של אדריכלות הבטון המקומית.

שיעור 9  20/3/2018

הביטאט: האדריכלות המורפולוגית והאוונגרד הסטרוקטורליסטי בישראל בשנות ה-60.

שעור 10  10/4/2018

ראשיתה של האדריכלות הספקולטיבית בישראל בשנות ה-60:  הבנייה לגובה, ייבוא אדריכלים גדולים והתנסות במגא-סטרוקטורות.

שעור 11  24/4/2018

שני נושאים:

  • ייצוא אדריכלי לאפריקה ואסיה.
  • אדריכלות בישראל לאחר 1967 : “בנה ביתך”, ההתנחלויות והפוסט-מודרניזם הישראלי

שעור 12  1/5/2018

שיעור מסכם: המרחב הישראלי העכשוי ותסמונת טשטוש קוים בקני המידה הטריטוריאלי האורבני והבנייני מ”חומה ומגדל”, דרך ארץ הפרוורים הישראלית ועד “גדר ההפרדה”.

פרופ’ צבי אפרת

סמסטר ב’

יום ג’ 18:30 – 17:00