ייצוגי ילדות ונעורים באמנות עכשווית בישראל

תיאור הקורס ומטרותיו:

בתרבות הישראלית נוצרה תבנית הרואה בילדות הילידית הצברית כייצוג טבעי של הבניה לאומית ישראלית מראשית הציונות ועד היום. בהתחשב במרכזיותו של מושג ה”הילידות” בתרבות הישראלית, ומשום שהוויה זו נתפסת עדיין כטבעית והכרחית, נראה שיש טעם לבחון כמה מהנחות היסוד בייצוגי הילדות באמנות עכשווית בישראל. בהקשר זה יש לבחון את  התפקיד שיש להבניה לאומית ביצירת המתח בין ה”הילד הישראלי” כייצוג של זהות מקומית לבין ייצוג הילד העולה ומהגר כייצוג של מרחב דיאספורי יהודי ואחר. הקורס יעסוק בגורמים ההיסטוריים והאידיאולוגיים שהשפיעו ועיצבו את הולדת הצבר בארץ ישראל אל מול ייצוגי הילדות, הנעורים וזאת במסגרת תודעת הגלות בתרבות הישראלית. מתח הבינארי זה שבין זהות מקומית לבין ייצוגים  של ילדות “אחרת” באמנות ישראלית יבחן  באמצעות עבודתם של יוצרים מרכזיים הפועלים בשדה האמנות בישראל בנוסף להשפעות מרכזיות ויחסי גומלין של דימויי ילדות ונעורים בין שירה, אמנות, טלוויזיה, קולנוע עלילתי וקולנוע דוקומנטארי.

פירוט המפגשים:

 1. 15/5/18 מבוא: דיון בטרנספורמציה מזהות גלותית לזהות ילידית בתרבות הישראלית ובהמשך הפתיחות לייצוגי ילדות רב תרבותיים.
 2. 22/5/18 הילדות הישראלית וייצוגה בצילום הדוקומנטרי– הארכיון הציוני.
 3. 29/5/18 מרצה אורח: הסופר יהודה אטלס “והילד הזה הוא אני”
 4. 5/6/18 הולדת הצבר בתרבות הישראלית – יחסי גומלין בין שירה עברית לייצוגי ילדות באמנות ישראלית
 5. 12/6/18 מרצה אורחת האמנית זויה צ’רקסקי
  ייצוגי הילדות והנעורים המגוונים של תרבות רוסית בישראל
 6. 19/6/18 פליטים, מחנות עולים וניצולים: ייצוג הילדות באמנות הקשורה לייצוג השואה.
 7. 26/6/18 דימויי ילדות ונעורים ביחס לזיכרון קולקטיבי ברומנים הגרפיים של ארט שפיגלמן, רותו מודן, מישל קישקה, ארי פולמן ודוד פולנסקי.
 8. 3/7/18 בחינת מרכזיות הייצוג של עקדת יצחק באמנות ישראלית – “אנחנו מגש הכסף” – דימויי הנערים והנערות ותפקידם בתרבות הלאום.
 9. 10/7/18 הצילום האישי וייצוג המשפחה בצילום עכשווי – בין צלום מבויים לאלבומי התמונות המשפחתיים וכן יחסי אם/בת כמרחב אלטרנטיבי באמנות עכשווית.
 10. 17/7/18 דימוי ילדות ונעורים פלסטינית ביחס למגדר ופמיניזם בחברה הערבית – השפעות ויחסי גומלין בין קולנוע דוקומנטרי העוסק במגדר וייצוגים באמנות עכשווית.
 11. 24/7/18 בחינת דימויי הילדות והנעורים במסגרת מגוון דימויי העלייה לישראל: דימוי העלייה ממדינות צפון אפריקה, מדינות ערב ואתיופיה ודימוי הזהות המזרחית באמנות עכשווית שבעקבות עליות אלה.
 12. 31/7/18 סיכום קורס

ייצוגי הילדות והנעורים שיבחנו בקורס יבחרו מבין היוצרים הבאים: זולטן קלוגר, הלמר לרסקי, חנה סנש, נתן אלתרמן, לאה גולדברג, רחל, ראובן רובין, נחום גוטמן, יוחנן סימון, קתה קולביץ, לאה גרונדינג, גרשון קניספל, רות שלוס, מירון סימה, מאיר פיזחרזה, נפתלי בזם, אסד עזי, רותו מודן, יהודה אטלס, יוני רכטר, עדי נס, פנחס כהן גן, משה גרשוני, רפי לביא, אלי שמיר, שוקה גלוטמן, אליהו אריק בוקובזה, הילה לולו לין, חנא פרח, חיה גרץ-רן, פמלה לוי, רועי רוזן, בועז טל, מיכל אביעד, עמית גורן, אתגר קרת, מיכל היימן, רלי אברהמי, ורדי כהנא, מיכה קרישנר, טובה לוטן, רן טל, רונית אלקבץ, שלומי אלקבץ, עדי קיסר, מתי שמואלוף, שלומי חתוכה, רועי חסן, נטע הררי נבון, עדי נס, דפנה שלום, חן שיש, רמי מימון, דוד עדיקא, טל שוחט, אסתי עלמה וקסלר, אור טסמה אברהם, נירית טקלה, זוודיתו יוסף סרי, תומר היימן, סעיד קשוע, ניזאר חסן, איבתיסאם מראענה, רון עמיר, אחלאם שבלי, ראידה אדון, ג’ומענה אמיל עבוד, סוהיר איסמעיל, פטמה אבו רומי, סמח שחאדה, פטמה שאנן, קבוצת ברביזון, זויה צרקסקי, מאשה רובין, אירנה ברגר, מריה פומיאנסקי, אנה ים ועוד.

ד”ר טל בן צבי

סמסטר ג’

יום ג’ 18:30 – 17:00