המכללה האקדמית תל אביב-יפו

המכללה האקדמית תל -אביב-יפו נוסדה בשנת 1994 כמוסד ציבורי ללא מטרת רווח ומאמצת מיומה הראשון חזון של הצטיינות אקדמית ושל תרומה לקהילה. כיום פועלים בה חמישה בתי ספר ובהם שבע תכניות לימוד לתואר ראשון ושש לתואר שני. באקדמית לומדים כ-4,000 סטודנטים. כ-8000 בוגרי האקדמית, רשמו הישגים נכבדים באקדמיה, בתעשייה, בעולם העסקים ובפעילות חברתית וציבורית. הבחירה ביפו כמקום משכנה של האקדמית תל-אביב-יפו היא הצהרת כוונות על ראייה חברתית ורצון לשמש מנוף לשינוי חברתי ולסגירת פערים, בעיקר בשדה החינוך. העשייה החברתית של המכללה מבוססת על האמונה כי סגירת פערים בחינוך מחייבת טיפול בשורש הבעיה והתערבויות ארוכות טווח, החל בטיפוח והעשרה של ילדים כבר בבית הספר היסודי, דרך בית הספר התיכון והבגרות, וכלה בשינוי עמדות כלפי ההשכלה הגבוהה. לפיכך מקדמת המכללה שורה של מיזמים חינוכיים בכל בתי הספר הממלכתיים ביפו וכן בבתי ספר נבחרים בדרום תל אביב.

הבחירה לשלב את בית לאמנות ישראלית בתכנית הלימודים של המכללה האקדמית היא הצהרת כוונות נוספת הרואה באמנות כלי לשינוי חברתי. בדרום תל אביב וביפו ממוקמים מוסדות אמנות ציבוריים, גלריות שיתופיות, גלריות מסחריות פרטיות וסטודיות של אמנים רבים. הבית לאמנות ישראלית שואף להשתלב במארג התרבותי של האזור ולעודד שיתופי הפעולה ועשייה חינוכית במרחב הציבורי עם הפנים לקהילה.

האקדמית של תל-אביב-יפו מבקשת לפתח את תחום ההוראה והמחקר של אמנות ישראלית ובכך לא רק להרחיב את תחומי פעילותה האקדמית אלא גם להעמיק ולחזק את הקשר שבין האקדמיה, המרחב שבו היא מצויה, והקהילה שבתוכה היא פועלת. כל זאת מתוך מודעות לחשיבותה ולשגשוגה של היצירה הישראלית ולנקודת המבט הייחודית שהיא מאפשרת על החברה המקומית.

לאתר המכללה האקדמית של תל-אביב:

www.mta.ac.il