tbz_436חוקרת תרבות ואוצרת של אמנות עכשווית. השלימה תואר ראשון בתולדות אמנות ואמנות יצירה באוניברסיטת חיפה (1992), לימודי אוצרות בסמינר לאוצרות ותיאוריה בבית הספר לאמנות קמרה אובסקורה תל אביב (1997), תואר שני ודוקטורט בפקולטה לאמנות באוניברסיטת תל אביב (2010) בנושא “ייצוגי הנכבה באמנות פלסטינית: שנות השבעים והשמונים בעבודותיהם של אמנים בני המיעוט הפלסטיני בישראל”. וכן פוסט דוקטורט במכון טרומן באוניברסיטה עברית ירושלים (2011) בנושא “אמנות עכשווית בערי הנמל המעורבות: יפו, חיפה, עכו”. בן צבי ניהלה את הסמינר לאוצרות תיאוריה וביקורת, בית ספר לאמנות קמרה אובסקורה (2003-2005), וכן ניהלה את בית הספר לאמנויות במכללת סמינר הקיבוצים (2009-2012). משנה לנשיאה לעניינים אקדמיים, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים (2012-2015). כיום בן צבי מרצה באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, ירושלים. בשנים 2006-2013 עסקה בן צבי בפעילות ציבורית בוועדות המרכזיות בתחומי האמנות בארץ: חברה במדור לאמנות פלסטית, המועצה הישראלית לתרבות ולאמנות, משרד התרבות המדע והספורט (עד 2013). יועצת בועדת הפרויקטים לאמנות עכשווית של עירית תל אביב וקרן רבינוביץ (2006-2012), חברה בוועדה הציבורית בתחום האמנות של סל תרבות ארצי (2006-20012). בן צבי פרסמה מאמרים וספרים רבים, האחרון שבהם (2014) סַבְּרָה ייצוגי הנכבה באמנות הפלסטינית בישראל, הוצאת רסלינג. בנוסף, אצרה תערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות. ב1998 הקימה בן צבי את הגלריה לאמנות ב”קרן היינריך בל” וב2001 הקימה את גלריית הגר לאמנות ביפו. בשנת 2008 קבלה את “פרס אוצר” מטעם משרד התרבות, המדע והספורט.