דימוי ומשך – צילום מושגי ווידאו ארט בישראל

הקורס ידון באמנים ישראליים, ב-30 השנים האחרונות, אשר עושים שימוש מושגי בצילום. החל מן השימוש הפוליטי שנעשה בו בשנות השמונים ועד לעיסוק המדיומלי הנפוץ כל כך בעשור האחרון. במקביל נבחן את התפתחות הוידאו כמדיום חדש באמנות הישראלית, שני עשורים לאחר פריצתו בארה״ב ובאירופה. נדון במעמדו וביחסו אל הצילום ואל הקולנוע ואת יחסיו המורכבים עם מושגי הזמן והחלל.

במהלך הקורס נכיר אמנים ומגמות בינלאומיות שהשפיעו ועודם משפיעים על המהלכים המתחוללים באמנות הישראלית בכלל ובמדיות החדשות בפרט.

אמניות/ים: דגנית ברסט, מיכל היימן, הילה לולו לין, נלי אגסי, סיגלית לנדאו, יעל ברתנא, ניר עברון, גסטון צבי איצקוביץ׳, אורית רף, אוהד מטלון, רמי מימון, רועי רוזן, גיא בן נר, דורון סולומונס ועוד.

 

פרוט השעורים:

1. 9/5/2017     היסטוריה קצרה של צילום בישראל ובפלסטינה

2. 16/5/2017   גוף וזהות – צילום פוסט ציוני: דור הביניים1

3. 23/5/2017   גוף וזהות – צילום פוסט ציוני: דור הביניים2

4. 6/6/2017    גוף וזהות – המגדר האחר1

5. 13/6/2017  גוף וזהות המגדר האחר2

6. 20/6/2017  חלל ומרחב – טיפולוגיה וטופוגרפיה1

7. 27/6/2017  חלל ומרחב – טיפולוגיה וטופוגרפיה1

8. 4/7/2017    חלל ומרחב – הדור השלישי

9. 11/7/2017  צילום מושגי בשנות ה70- וה-80

10. 18/7/2017  צילום מושגי עכשווי

11. 25/7/2017  וידאו ארט – התפתחות הוידאו כמדיום חדש באמנות הישראלית

12. 1/8/2017    וידאו ארט – מגמות בינלאומיות שהשפיעו ועודם משפיעים על המהלכים המתחוללים באמנות הישראלית בכלל ובמדיות החדשות בפרט.

יאיר ברק,

סמסטר ג’

יום ג’ 18:45 – 20:15