אקטיביזם של אמניות ויוצרות בישראל: פעולה שפה וגוף
סמסטר ג’, תש”פ
3 במאי 2020 עד 19 ביולי 2020
11 מפגשים וסיור, ימי א’, 18:45- 20:15
בהנחיית מיכל היימן ואורחות:
אמירה זיאן, רחל-לאה ג’ונס, ורד ניסים, סמאח שחאדה, ד”ר חנה פרוינד-שרתוק

סמסטר ג’, תש”פ
3 במאי 2020 עד 19 ביולי 2020
11 מפגשים וסיור, ימי א’, 18:45- 20:15