אמנות פלסטינית

הקורס יעסוק בהתפתחות האמנות הפלסטינית מראשית המאה ה-19 ועד ימינו, עם דגש על האמנות הפלסטינית העכשווית הנוצרת בתחומי ישראל. במהלך הקורס נציג יצירות מתחום האמנות החזותית וננתחן בהקשר התרבותי-אמנותי הרחב. היצירות יכללו מדיות שונות מתחום הציור, הרישום, הפיסול, אמנות המיצג, המיצב והצילום. במהלך הקורס ננסה להתעמק בשאלות מרכזיות אשר אמנים פלסטינים הפועלים בארץ ומחוצה לה מעלים בהקשר של המרחב הרב-תרבותי שבו הם פועלים. נייחד דיון לקשר בין מעמד האישה בחברה הערבית והשתקפותו ביצירות מתחום האמנות החזותית. דגש מיוחד יושם על מאווייהן של נשים יוצרות ועל דרכי הבעתן הייחודית בזיקה לביקורת הפמינסטית על החברה שלרוב אמניות אלה נושאות כדגל לשינוי. ניתוח יצירות של מיטב האמנים הערבים הפועלים כיום, כמו חנאן אבו חסיין, אניסה אשקר, שריף ואכד, ג’ומאנה אמיל עבוד, פאתן פאוזי נסטאס, אסד עזי, עבד עאבדי, אוסאמה סעיד, פריד אבו שקרה, אבראהים נובאני, זוהדי קאדרי, מיכאל חלאק, דוראר בכרי, פאטמה אבו רומי, מנאל מחאמידף ראאפת חטאב ואחרים, יפתח צוהר בפני הסטודנטים להבנת תהליכים חברתיים, תרבותיים ואמנותיים מורכבים בזהותם האישית והאמנותית של אמנים פלסטינים הפועלים כיום.

ד”ר חוסני אלח’טיב שחאדה

סמסטר ב’

יום ה’ 18:45 – 20:15