אמנות מהמוח / על מקורות היצירתיות

31/1/2017 פרופ’ אילון ועדיה / יצירתיות כעקרון פעולה מרכזי של מוח האדם
7/2/2017 ניבי אלרואי / חילוף חומרים – מחקר אמנותי באמצעות שת”פ עם חוקרים
14/2/2017 פרופ’ נפתלי תשבי / להזכר בעתיד – תפקידו העיקרי של המוח והמפתח
לחוויה האמנותית
21/2/2017 פרופ’ שרון פוליאקין / האם המוח צייר טוב?
28/2/2017 ד”ר עודד רכבי ומיכל היימן / זכרונות שעוברים בתורשה
7/3/2017 דגנית ברסט / חקירות לוך נס ומפלצות אחרות
14/3/2017 פרופ’ אמיר עמדי ומאיה אטון / משילוב חושים וסינטזה במוח האדם ועד
לאמנות רב חושית
21/3/2017 ד”ר איתמר לוי / אמנות ופסיכואנליזה : מפגשים ותהליכים מקבילים
28/3/2017 פרופ’ רפי מלאך / חופש ויצירתיות עצבית במוח האדם
4/4/2017 פרופ’ תלמה הנדלר / החוויה האמנותית כתהליך רגשי מוחי
18/4/2017 פרופ’ גליה אבידן / עיבוד מידע חזותי במוחם של האמן והצופה
25/4/2017 פרופ’ שלמה בידרמן / על מקורות היצירתיות

מרצים שונים

סמסטר ב’

יום ג’ 17:00 – 18:30