מחווה  לחגיגת האמנות הישראלית שהתקיימה לרגל שישים שנה למדינת ישראל, במהלכה חברו יחד ששה מוזאונים ברחבי המדינה לפרויקט חסר תקדים בו כל מוזאון הציג עשור אחד של יצירה אמנותית ישראלית.

אוצרי ששת העשורים ישחזרו במהלך הקורס את ששת התערוכות שהתקיימו במוזאונים בעין חרוד, אשדוד, ת”א, חיפה, הרצליה, ומוזאון ישראל. במהלך הקורס יתוודעו המשתתפים לתמות המרכזיות האופייניות לכל אחד מהעשורים, תוך כדי התעמקות בתפיסה האוצרותית ובבחירות שעשו כל אחד מאוצרי שש התערוכות ההיסטוריות, במבט לאחור מפרספקטיבה של היום. הקורס יסתיים במיפוי העשור הנוכחי שוקק הפעילות, שעדיין לא זכה במבט מסכם.

19/10 יגאל צלמונה

“אמנות ישראלית שישה עשורים – שש תערוכות”

מבוא להתפתחות האמנות הישראלית שקדמה ל- 1948 תוך הצגת דברי רקע מפי הוגה הרעיון ואוצר העל של הפרויקט יגאל צלמונה, אשר יאיר את הדילמות והסוגיות שהיו מאחורי הקלעים כגון: שיתוף פעולה בין מוזאונים ומדינה, שיתוף פעולה חסר תקדים בין ששת המוזאונים המרכזיים בישראל, ההחלטות מי בפנים מי בחוץ, ועוד.

26/10  ד”ר גדעון עפרת   
תערוכת “העשור הראשון  – הגמוניה וריבוי”, המשכן בעין חרוד

האוצרים גליה בר אור וגדעון עפרת

השנים המכוננות של המדינה הצעירה בה נקבע הקאנון של האמנות הישראלית אשר ישפיע על התפתחותה בשנים הבאות. יוצג המתח בין ההגמוניה של יוסף זריצקי ו”אופקים חדשים” לבין מגמות-נגד, ובראשן מגמה אקזיסטנציאליסטית-סמלית שאפיינה את אמני “דור העשור” מהמחצית השניה של שנות ה- 50.

2/11 – ד”ר גליה בר אור

תערוכת “העשור הראשון” – הגמוניה וריבוי”, המשכן בעין חרוד (המשך)

בהמשך לדיון על הקאנון והאמנים שחרגו מההגמוניה, תתמקד הרצאה זו בעקורים ובפליטים, בנשים ובאמנים שהתיישבו בקיבוצים.

9/11 – תמי מנור

לידת העכשיו – שנות השישים באמנות ישראל, מוזיאון אשדוד

האוצרים: יונה פישר ותמר מנור-פרידמן

אמנות ישראל בשנות השישים עומדת בסימן חילופי משמרות ומגמות: שנות המעבר מן האסכולה השלטת של האמנות המודרניסטית-המופשטת, אשר טופחה זה עשור בידי קבוצת אמני “אופקים חדשים”, אל תפיסות עדכניות וערוצי ביטוי פתוחים ואישיים. אמני הדור הצעיר בארץ ביקשו, בהשראת הזרמים החדשים באמנות הבינלאומית ובראשם ה”פופ” בארה”ב, להצטרף אל שורות האוונגרד ולבחון תחומים ויעדים חדשניים, מאקספרסיוניזם אישי ושפת הקולאז’ והאסמבלאז’ אל האמנות הסביבתית והמושגית, הצילום והקולנוע הניסיוני.

16/11 – אלן גינתון

שנות השבעים באמנות הישראלית: גופי עצמי , מוזאון תל אביב

האוצר: פרופסור מוטי עומר

פרק הזמן שבו דנה התערוכה השתרע בין מלחמת ששת הימים (1967) למלחמת לבנון הראשונה (1982), כשבאמצע התקופה קו השבר של מלחמת יום הכיפורים (1973). ההרצאה תעסוק בהסגת הגבול כמושג מפתח באמנות המושגית. בישראל, על סבך בעיותיה הלאומיות, תהליך זה של פריצת גבולות התרחש במקביל להסגת גבולות ומחיקתם בהקשר מדיני אלים.

23/11 – גבי קלזמר

השנים המושגיות –  מה אני זוכר ומה שכחתי לספר

שנות השבעים מנקודת מבטו של האמן גבי קלזמר שישוחח על עבודות ועל פעולות שעשו הוא וחבריו האמנים בתגובה למהלכים הפוליטיים והחברתיים שחלו במדינה בעקבות מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים.

30/11 – אילנה טננבאום

1978-1988   “צ׳ק-פוסט – אמנות שנות השמונים בישראל”, מוזאון חיפה

האוצרת: אילנה טננבאום

הזמן של הפוסט – ניתוח היסטורי של אמנות העשור בראי השבר והמהפך הפוליטי שהתרחש בשנות השבעים  תוך חדירת השפעות השיח הפוסט-מודרני שהתרחשו באמנת הבינלאומית

7/12 – אילנה טננבאום

1978-1988 “ציק פוסט – אמנות שנות השמונים בישראל”, מוזאון חיפה (המשך)

היבטים אוצרותיים ומוזיאליים של בניית התערוכה, הצגתה ודיון בה.

 14/12 – דורון רבינא

“ובסוף נמות – אמנות צעירה בשנות התשעים בישראל”, מוזאון הרצליה לאמנות עכשווית

האוצר: דורון רבינא

שנות התשעים, עשור אחרון של מאה ושל אלף, התאפיינו בארץ בפריחה תרבותית על רקע אופוריית הסכמי אוסלו וחלום המזרח התיכון החדש ובהיפתחות וסימולטניות תרבותית ביחס לעולם. אותו עשור ייזכר תמיד גם כרגע הנכזב של כלכלת התקוות הזו, רווי בחרדה קיומית של מפנה מאה, ממוסגר בשתי אינתיפאדות ונחצה באירוע המכונן והמערער של רצח ראש ממשלה. ההרצאה תעסוק באמנות שנוצרה במנעד הזה בישראל תוך בחירה מהותית להתמקד באמנים הצעירים של עשור זה.

21/12 – אפרת נתן

זמן אמת – אמנות בישראל 1998-2008 מוזאון ישראל

העשור מנקודת מבט של האמנית והאוצרת אפרת נתן, שתדבר על דימויים שקנו אחיזה בזיכרון מתוך עבודות שהוצגו בתערוכה וממשיכות לחיות במוזאון: הנער מדרום תל אביב/אוהד מרומי, יריחו תחילה/שריף וואכד, “ללא כותרת” {ראשים רעולים}/ארז ישראלי, יום קניות/דורון סולומונס ועוד.

28 – אמיתי מנדלסון/12

“זמן אמת – אמנות בישראל 1998-2008”, מוזאון ישראל (המשך) 

האוצרים: אפרת נתן ואמיתי מנדלסון

ההרצאה תעסוק בפרקטיקה האוצרותיות של תערוכה שניסתה לסכם את העשור של 1998 עד 2008 תוך ניסיון לנסח את הכיוונים והמגמות שהאמנות הישראלית הציעה בעשור זה: מיצבים בהיקף גדול, רמת גימור גבוהה ומוקפדת בצילום, פיסול, ווידאו וציור ועיסוק בנושאים גלובליים, אפוקליפטיים ומיתולוגיים.

4/1/2018 הילה כהן שניידרמן

 Keep it real 2008-2018

ההרצאה הנועלת את קורס ששת העשורים תציג זרם מתוך אמני הדור הנוכחי, שהחל להיות פעיל בעשור האחרון, חווה את נעוריו בשנות ה-90, והיה עד לאופוריה של הסכמי אוסלו, כמו גם לניפוצה של האפשרות לקיום אחר במרחב הישראלי לאחר רצח רבין. אולי בגלל מהלך עניינים זה, האמנות של הדור הנוכחי מחוברת מאוד למציאות היומיומית, הקטנה, העירונית. היא אינה פוליטית במוצהר, ואינה נשענת על ספקטקל, אלא מייצרת השגבה לרגעי היומיום. ממריאה את המציאות, אך לא מייצרת פנטזיות המנותקות ממנה.

יגאל צלמונה, גדעון עפרת, גליה בר אור, תמי מנור פרידמן, אלן גינתון, אילנה טננבאום, דורון רבינא, אמיתי מנדלסון, אפרת נתן, הילה כהן שניידרמן

סמסטר א’

יום ה’  20:15 – 18:45