1. 15/5/18 – מרדכי ארדון
 2. 22/5/18 – יוסף זריצקי
 3. 29/5/18 – אריה ארוך
 4. 5/6/18 – נפתלי בזם
 5. 12/6/18 – אברהם אופק
 6. 19/6/18 – רפי לביא
 7. 26/6/18 – אביבה אורי
 8. 3/7/18 – יגאל תומרקין
 9. 10/7/18 – משה גרשוני
 10. 17/7/18- מיכל נאמן
 11. 24/7/18 – לארי אברמסון
 12. 31/7/18 – סיגלית לנדאו

ד”ר גדעון עפרת

סמסטר ג’

יום ג’ 20:15 – 18:45