פוסטמודרניזם, פוסטהומניזם, ושאר "פוסטים" באמנות ובקולנוע

הדף בבניה

ד"ר דוד גורביץ'

סמסטר ב'

יום ה' 18:45 – 20:15